MARINE PRINCESS
MH|Marshall Islands
Bulk carrier
180
30
07:43 20-06-2019
0,00 km/h
267.7
10.0
511
RAVENNAIT