SOMTRANS XXV
NL|Netherlands
Tanker
136
18
09:01 17-06-2019
12,59 km/h
9.9
3.2
511
NLXXX9988TDOCKX00000