MIHO PRACAT
HR|Croatia
Ship
229
32
07:41 16-01-2019
0,00 km/h
247.7
13.7
511
NL AMS