POLA PALEKH
MT|Malta
Bulk carrier
180
30
01:43 12-06-2019
24,08 km/h
273.1
10.0
511
CHARLESTONUSA