Disclaimer

Brug-open, verleent u hierbij toegang tot www.brug-open.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Brug-open behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Geen enkele aansprakelijkheid
Brug-open spant zich in om de inhoud van www.brug-open.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.brug-open.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Brug-open.
In het bijzonder zijn alle vermeldingen op www.brug-open.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.brug-open.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Brug-open nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Brug-open en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Brug-open, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Cookies

Doormiddel van het gebruik van Brug-open stemt u in met het plaatsen van “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel te schetsen van het gebruik van de site. Dit profiel is NIET gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.